Клиенти

Добрите взаимоотношения с клиентите и конфиденциалността на информацията са характерни за работата на екипа ни. Счетоводна кантора „ПЕТКОВИ ПЕРФЕКТ“ обслужва фирми от различни сфери.Наши клиенти са :