Административни услуги

 

Големите изисквания на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим изискванията на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти.

Обхват на административните услуги на счетоводна кантора Петкови Перфект

m Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството;

m Изготвяне на декларации и тримесечни справки за представяне на информация пред БНБ;

m Подготовка на документи за лизинг или кредит – изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;

m Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;

m Изготвяне на платежни документи към доставчиците, за задължения към бюджета и др.;

m Изготвяне на договори и други документи.

m Други.