За нас

Счетоводна кантора ПЕТКОВИ ПЕРФЕКТ е специализирано счетоводно предприятие, създадено през 2010 година в град Пазарджик.

Управителят Мария Илиева Петкова е магистър по финанси, с дългогодишен опит в сферата на счетоводството и икономиката.

През 1980 година завършва Икономически техникум гр.Пазарджик специалност Счетоводство и контрол,след което продължава висшето си образование в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр.Свищов специалност „Финанси и кредит“.

До 1995 година управителят на фирмата, работи като главен счетоводител към Общинско предприятие Културен отдих и художествена украса град Пазарджик,както и в Данъчна администрация гр. Пазарджик,като данъчен инспектор.

От 1995 до 2010 година е съдружник в Счетоводна кантора „Стойчева и сие“ гр. Пазарджик. Има три годишен стаж като помощник одитор.

22 години упорит труд, коректност, и постоянен стремеж към усъвършенстване Счетоводна кантора ПЕТКОВИ ПЕРФЕКТ доказа че е надежден партньор и се нареди сред авторитетните счетоводни кантори в град Пазарджик.

Водещият мотив, който не преставаме да следваме от създаването си е предоставяне на широка гама услуги, в областите на оперативното и управленско счетоводство, администрирането на персонала, данъците и търговското право,административни и специализирани услуги,и всичко това без компромис в качеството.