ПЕТКОВИ ПЕРФЕКТ

специализирано счетоводно предприятиe

ПЕТКОВИ ПЕРФЕКТ

специализирано счетоводно предприятие

ПЕТКОВИ ПЕРФЕКТ

специализирано счетоводно предприятиe

Услуги
Hands of an office woman typing

Административни услуги

Image of three business people’s hands at working meeting

Специализирани услуги


За нас

22 години упорит труд, коректност, и постоянен стремеж към усъвършенстване Счетоводна кантора  ПЕТКОВИ ПЕРФЕКТ доказа че е надежден партньор и се нареди  сред авторитетните счетоводни кантори в град Пазарджик.

Водещият мотив, който не преставаме да следваме от създаването си  е предоставяне на широка гама услуги, в областите на оперативното и управленско счетоводство, администрирането на персонала, данъците и търговското право,административни и специализирани услуги,и всичко това без компромис в качеството.

Разгледайте повече информация